ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2017

2_ಕಾಡುವ_ಚಿತ್ರಗಳು

2_ಕಾಡುವ_ಚಿತ್ರಗಳು

ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು.
"ಏನೂ ಕಾಣದ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವ ಖಾಲಿಹಾಳೆಯೇ ಬದುಕು."
ನಾವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಜೀವನ... ಬರೆದಂತೆ ಬದುಕು.

- ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ