ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2016

ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು..

ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು...

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯೇ ಘೋರ ಯುದ್ದ
ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು
ಎದೆಯ ಬಡಿತಕೆ ಹೆದರುತಿದೆ ಪುಕ್ಕಲು ಜೀವ
ಕನಸುಗಳ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭೀತಿಯಾ ಭಾವ

                                - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2016

ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ...

ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ...

ಈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ? 
ನಾಚಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುತಿದೆ

ಭೂಮಿ, ನಿನಗ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವೇ?
ರವಿಯ ಮೇಲೋ ? ಶಶಿಯ ಮೇಲೋ ?
ರವಿ ಮೂಡಿದರೆ ಶಶಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುವೆ .
ಶಶಿ ನಕ್ಕರೆ ರವಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುವೆ .

ಅದೇನು ಪ್ರೀತಿಯೋ ನಿನಗೆ 
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ಈ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಳ್ಳಾಟವ ನೋಡಿ
ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ

ಈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ? 
ನಾಚಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುತಿದೆ

               - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2016

ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ...

ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ...


ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ
ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆಂದು,
ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತಿರುವ
ದುಃಖವಾ ತಡೆದು,
ಅವಳಂತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ , 
ನೀನಾದರು ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣವನು, ಹೋಗುವಾ ಮೊದಲು ..!

                    -ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ


ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016

ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ


ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ...


ನೀ ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ
ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಹುಚ್ಚನಂತೆ

ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಮಾಸುತಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟೂ
ನಡೆಯಲಾರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ನೀನು ಇರುಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ
ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ


                                  -ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ ಮನಸು ...


ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ ಮನಸು ...ಒಂದು ಬದುಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು
ಎರಡರ ನಡುವೊಂದು ಸೇತುವೆಯು

ಬದುಕ ತುದಿಯಲಿ ನಿಂತ ಮನಸು
ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಸುವಾ ಗಾಳಿಗೆ
ಬದುಕ ಬಿಟ್ಟು ಕನಸ ಬೆನ್ನೇರಲಾರದೆ
ಕನಸನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಲೂ ಆಗದೆ

ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಕಣ್ಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತು
ತರಗೆಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇತುವೆಯ ದಾಟಿ
ಬದುಕ ತುದಿ ಬಿಟ್ಟು ಕನಸ ತುದಿ ಸೇರಿ
ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ ಹೊಸದೊಂದು ಬದುಕನು

ಒಂದು ಬದುಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು
ಎರಡರ ನಡುವೊಂದು ಸೇತುವೆಯು

                               - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2016

ನೆನಪುಗಳ ಎಣಿಕೆ...

ನೆನಪುಗಳ ಎಣಿಕೆ ...

ಕನಸಿನೂರಿನ ದಾರಿ ಕಂಡವರು ಯಾರು ?
ನೆನಪ ಬುಟ್ಟಿಯ ಹೊರದೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ?
ಬರಿಗೈಯ್ಯ ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳ ಎಣಿಕೆ
ಎದೆ ತುಂಬ ತುಂಬಿದೆ ಕನಸುಗಳ ಕವಿತೆ

                       -ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ