ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016

ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ


ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ...


ನೀ ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ
ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಹುಚ್ಚನಂತೆ

ಜೊತೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತಿದೆ ಮನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಮಾಸುತಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟೂ
ನಡೆಯಲಾರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ನೀನು ಇರುಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ
ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ


                                  -ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ