ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2016

ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು..

ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು...

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಯೇ ಘೋರ ಯುದ್ದ
ತಿಳಿಯದಾ ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಾಳು
ಎದೆಯ ಬಡಿತಕೆ ಹೆದರುತಿದೆ ಪುಕ್ಕಲು ಜೀವ
ಕನಸುಗಳ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದೆ ಈ ಭೀತಿಯಾ ಭಾವ

                                - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ