ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2016

ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ...

ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ...

ಈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ? 
ನಾಚಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುತಿದೆ

ಭೂಮಿ, ನಿನಗ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವೇ?
ರವಿಯ ಮೇಲೋ ? ಶಶಿಯ ಮೇಲೋ ?
ರವಿ ಮೂಡಿದರೆ ಶಶಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುವೆ .
ಶಶಿ ನಕ್ಕರೆ ರವಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುವೆ .

ಅದೇನು ಪ್ರೀತಿಯೋ ನಿನಗೆ 
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ಈ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಳ್ಳಾಟವ ನೋಡಿ
ಗಡಿಯಾರವೂ ಮರೆತಂತಿದೆ ನಾಚಿಕೆಯ ದಾರಿ

ಈ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ? 
ನಾಚಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುತಿದೆ

               - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ