ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2017

ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನೆನಪು

 ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನೆನಪು..
 
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ, ಬಿಳಿಯ ಗೋಡೆ
ಶಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಲೇಖನಿ,
ಬಣ್ಣವಂಟಿದ ಕುಂಚ ,
ಕನಸು ಮೂಡುವ ಇರುಳು, 
ಬೆಳಕ ನೀಡುವ ದೀಪ, 
ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು,
ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನೆನಪು ...

ಕುಂಚ ಬರೆದಾ ಚಿತ್ರ
ಬಿಳಿಯ ಗೋಡೆಯ ಬದುಕು ,
ಖಾಲಿಹಾಳೆಯ ಬದುಕು
ಲೇಖನಿಯ ಕವಿತೆ,
ಕನಸಿನಾ ಇರುಳಿಗೂ
ದೀಪದಾ ಬೆಳಕು.
ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನೆನಪು,

ಗೋಡೆಯಿದ್ದರೆ ಏನು 
ಕುಂಚವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ,
ದೀಪವಿದ್ದರೆ ಏನು
ಕನಸೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ,
ಲೇಖನಿಯೇ ಇಲ್ಲದಾ
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಾ ಬಾಳು,
ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು,
ನಿನ್ನದೊಂದೇ ನೆನಪು ...
 
- ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ