ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 4, 2017

ಸಾರ್ಥಕತೆಯುಂಟೇ ?

ಸಾರ್ಥಕತೆಯುಂಟೇ ?
 
ಜಗವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯ
ಅಂತರಾಳದಲ್ಲೊಂದು ನೋವು ,
ತಾನೇ ಉರಿದು ಜಗವ ಬೆಳಗಿದರೂ
ತನ್ನಡಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡುಗತ್ತಲೆ,
ಇದೆಂತಹಾ ನ್ಯಾಯ ?
ಕತ್ತಲ ಕೂಪದಂತಾದರೆ 
ಜಗ ಬೆಳಗುವ 
ಜೀವಜ್ಯೋತಿಯ ಮನೆಯು,
ಸಾರ್ಥಕತೆಯುಂಟೇ
ಬೆಳಕಿನಾ ಬದುಕಿಗೆ?
 
- ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ