ಗುರುವಾರ, ಮೇ 11, 2017

ಎರಡಕ್ಷರದ ಶಕ್ತಿ

ಎರಡಕ್ಷರದ ಶಕ್ತಿ

ಎರಡಕ್ಷರದ ಶಕ್ತಿ,
ಏನ ಬರೆಯಲಿ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ?
ಬರೆದರೆ ಪುಟಗಳೇ ಸಾಲದು,
ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಜನುಮವೇ ಸಾಲದು,
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು,
ನಾ ಒಲ್ಲೆ , ನಿನ್ನ ಪದಗಳಲಿ ಬಂದಿಸಲು,
ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೆ ಇಂದು,
ಕುಳಿತರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಪದಗಳು
ತೂಗು ತಕ್ಕಡಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಲಿ,
ನೀ ಕುಳಿತ ತುದಿಯ ತೂಕವೇ ಏರುವುದು,
ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಪದವೇ
ಸಕಲವನು ಮೀರುವುದು.


 - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ