ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2017

ಜಂಗಮ - ಸ್ಥಾವರ

ಜಂಗಮ - ಸ್ಥಾವರ

ಈ ಜಗವು ಜಂಗಮವೇ ?
ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲವೇ?
ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ
ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು
ಎನ್ನುವರು ತಿಳಿದವರು ...
ಈ ಜಗದಂತರಾಳದ
ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯಲು
ಜೋಗಿ ಜಂಗಮನಂತೆ
ಜಗದಗಲವ ಸಂಚರಿಸುವ
ಸಂಚಾರಿಗಲ್ಲದೆ
ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ...?

- ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ