ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 25, 2016

ಅದೇಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ...?

ಅದೇಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ...? 


ಬಾಳ ನೌಕೆಯನೇರಿ ಬಹುದೂರದಿಂದ
ಬಂದಿಹೆನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯಂಗಳಕಿಂದು
ಸಲಹುತಿಹೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಅಮ್ಮನಷ್ಟೇ ಕರುಣೆ  ನಿನ್ನಂತರಾಳದಲಿ
ಅದೇಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ?

ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೊದ್ದು ಹೋದರೂ
ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ 
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ  ಬಂದು ನಿಂತರೂ
ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿ, 
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೊಳಗಿಟ್ಟು ಸಾಕಿ
ನನ್ನೊಡಲನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಓ ಬೆಂಗಳೂರೇ
ಅದೇಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ?

ತಪ್ಪಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಈ ಜನ್ಮದಲಿ
ಹುಟ್ಟುವೆನು ಗಿಡವಾಗಿ , ಮರವಾಗಿ , 
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ
ತೀರಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಋಣವ ಮರೆಯದೇ ಮುಂದೆ
ಸಲಹು ಹೀಗೇ ನಾನು ದಡ ಸೇರುವವರೆಗೆ..

ಅದೇಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ?

                              -ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ