ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2016

ಋಣ

ಋಣ

ಮುಗಿಯಿತಿಲ್ಲಿಯ ಋಣ ಕಣ್ಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ
ಮಾಸಿದವು ಮೂರು ಮಾಸ ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನಂತೆ

ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಮನ ಮಿಂದು ನಿಂತಿದೆ
ನೆನಪೆಂಬ ಬಟ್ಟೆಯನು ಮೈ ತುಂಬ ಧರಿಸಿ
ಭಾವನೆಗಳ ಆಭರಣದಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು
ಹೊರಟಿದೆ ಬಾಳ ನೌಕೆಯ ಪಯಣ ಅವನಿಷ್ಟದೆಡೆಗೆ..

ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಕಣ್ತುಂಬಿ ನೀರು
ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಮಿಡಿದ ಮನದೆಡೆಗೆ
ನೆನಪಿನಾ ದೋಣಿಯಲಿ , ಕನಸೆಂಬ ಕೂಸನಿಟ್ಟು
ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ
ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ  ಅವನಿಷ್ಟದೆಡೆಗೆ...

ಮುಗಿಯಿತಿಲ್ಲಿಯ ಋಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ..

                                                - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ