ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2016

ಯಾವ ದೋಣಿಯು ತೇಲಿ ಬರುವುದೋ..?

ಯಾವ ದೋಣಿಯು ತೇಲಿ ಬರುವುದೋ..?

ಕಣ್ತುಂಬ ಕನಸ ಬಿತ್ತಿ , ಆಸೆಗಳ ಅಂಗೈಲಿಟ್ಟು
ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಜೀವ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿ   
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನಿಟ್ಟು ಈ ದಂಡೆಯಲಿ ನಿಂತು
ತೀರ ಸೇರುವಾ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತಿದೆ ಮನಸು

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಕೈಚಾಚಿ ಸೋತು
ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತಲಿದೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಸೂಸಿ
ಬೀಸುವಾ ಗಾಳಿಯ ಭಾವದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಟಿದೆ ಹುಡುಕುತಾ ದಾರಿ

ಯಾವ ದೋಣಿಯು ತೇಲಿ ಬರುವುದೋ
ನನ್ನ ಮನಸಿನಾ ಅಲೆ ಕೂಗ ಕೇಳುತಾ
ನೀರ ನಡುವಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತಾ
ಸೇರಿಸಲು ನನ್ನ ಕನಸ ಊರ ತೀರಕೆ

                  - ಫಣೀಶ್ ದುದ್ದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ